Pulspodden
Lärjungaskap: Guds mission

Lärjungaskap: Guds mission

November 17, 2021

Att följa Jesus betyder att vi är med på Guds mission, på hans uppdrag. Men vad betyder det och vad betyder det för oss? Gud vill välsigna och han börjar ofta med att välsigna dem som följa honom. Utifrån det får vi flöda över och välsigna andra. 

Tuomas Metsäranta talar om Guds mission söndagen 7.11.21.

Lärjungaskap: Ett liv lett av Anden

Lärjungaskap: Ett liv lett av Anden

November 17, 2021

Vi är kallade att leva vårt liv som Jesu efterföljare tillsammans med den Heliga Ande. Vi är kallade att höra från Gud och ha en inverkan i den här världen. Hur hör du Gud? Var ser du hans ledning i vardagen? Jesus säger att vi ska göra samma gärningar som han. Vi har tillgång till den största kraft och frihet som finns, men det kräver att vi lägger ner allt. Är du med på det? Pauliina Kittilä talar om att vi är kallade till ett liv lett av den Heliga Ande. 31.10.21

Lärjungaskap: Leva som familj

Lärjungaskap: Leva som familj

November 17, 2021

Jesus kallar Gud sin far och vi är kallade in i samma relation. Det betyder att vi som Jesu efterföljare är kallade att vara familj. Familj kan vara ett svårt ord i vår tid, men vi kan välja att tro antingen på våra känslor eller på det som Gud säger att är sant. Vi är kallade att luta inåt, tjäna varandra och glädjas med varandra. Vi tillhör familjen utan att behöva göra något. Men samtidigt har vi alla ett ansvar bidra. Steve Bruns från IMI Kirken, Norge talar om betydelsen av att leva som familj och utmanar vad det är att vara församling. 24.10.21

Lärjungaskap: Guds rikes perspektiv

Lärjungaskap: Guds rikes perspektiv

November 16, 2021

Vi går igenom serien lärjungaskap - Ett liv lett av Jesus. En del av vårt liv som Jesu efterföljare handlar om att leva våra liv från Guds rikes perspektiv. Många saker påverkar hur vi ser på livet - vår bakgrund, våra omständigheter etc. Vilket narrativ lyssnar du på? Vår hjärtas förvandlig börjar då vi vågar vara sårbara med varandra. Edith Kortekangas talar om Guds rikes perspektiv och sårbarhet 3.10.2021.

Maranata

Maranata

November 16, 2021

Vad betyder Maranata? "Herren har kommit", "Herren kommer", "Kom Herre" - Hur ser det ut att be ut det här i vårt liv? Johan Myrskog delar tankar kring temat Maranata den 12.9.2021.

Med blicken fäst på Gud

Med blicken fäst på Gud

September 14, 2021

Vad är din längtan för den här hösten? Vad känner du när du ser på din framtid? Hur ser de goda nyheterna ut idag? Vilka är de tillfällen då du låter Gud möta dej? I dagens Puls predikan från den 29.8.2021 delar Daniel tankar om det här. 

Att stanna upp inför Gud

Att stanna upp inför Gud

September 14, 2021

Vad betyder det att stanna upp inför Gud? Hur skulle det se ut om vi blev de som stannade upp i vår vardag för att lyssna till vad Han vill säga till oss? Hur låter vi Gud möta oss? Det här är något som Pauliina pratar om under höststarten för Puls den 22.08.2021.

Guds karaktär: Jag är

Guds karaktär: Jag är

August 15, 2021
 
Detta är den sista avsnittet i sommarpuls serien. Här får vi höra Camilla Vuoristo prata om Gud som "Jag är" 2 Mos 3:13-14. 
 
Under sommaren har vi sett på vem Gud är och hur det påverkar oss att inte ha endast kunskap om honom, utan uppleva honom personligen. Varje söndag har vi tittat på olika aspekter av hans karaktär. Då vi lär känna Gud bättre blir vår respons tillbedjan.
 
Du kan lyssna på andakterna Petrus församlings facebooksida, eller på Pulspodden på Spotify och Podbean.
Guds karaktär: Gud är allsmäktig

Guds karaktär: Gud är allsmäktig

August 8, 2021
Ingenting är omöjligt för Gud. Han har genom historien visat att han tar hand om människor och att han uppfyller de löften han ger. Gud vill göra det samma även i vår tid.
Den här söndagen 8.8.21 talar Tuomas Metsäranta om Gud som allsmäktig.
 
Under sommaren ser vi på vem Gud är och hur det påverkar oss att inte ha endast kunskap om honom, utan uppleva honom personligen. Varje söndag dyker vi in i olika aspekter av hans karaktär. Då vi lär känna Gud bättre blir vår respons tillbedjan.
Du kan lyssna på andakterna Petrus församlings facebooksida, eller på Pulspodden på Spotify och Podbean.
Guds karaktär: Gud som ett stilla sus

Guds karaktär: Gud som ett stilla sus

August 1, 2021
Kajsa Sjöberg talar om Gud som ett stilla sus.
Då vi väntar på Gud vill ha stora möten som får oss att inse Guds mäktighet. Men ofta är de i de intima möten vi verkligen får komma nära Gud och höra honom tala.
 
Under sommaren ser vi på vem Gud är och hur det påverkar oss att inte ha endast kunskap om honom, utan uppleva honom personligen. Varje söndag dyker vi in i olika aspekter av hans karaktär. Då vi lär känna Gud bättre blir vår respons tillbedjan.
Du kan lyssna på andakterna Petrus församlings facebooksida, eller på Pulspodden på Spotify och Podbean.
Podbean App

Play this podcast on Podbean App