Pulspodden
Lärjungaskap: Guds ord förvandlar oss

Lärjungaskap: Guds ord förvandlar oss

January 19, 2022

Serien om lärjungaskap fortsätter. Guds ord är levande och verksamt och har en kraft att förvandla oss. Guds ord hjälper oss att växa och det vägleder oss. Från hans ord kan vi få vägledning i alla situationer i vårt liv, allt från pengar till relationer. Har du vanan att läsa Bibeln i ditt liv? Guds röst förvandlar vårt liv och det händer alltid något då han talar.

Tuomas Metsäranta talar om Bibeln och Guds ord som en förvandlande kraft.

Lärjungaskap: Lärjungaskap har ett pris

Lärjungaskap: Lärjungaskap har ett pris

January 19, 2022

Serien om lärjungaskap fortsätter. Att välja att följa Jesus har alltid ett pris. Jesus kallar oss att följa honom med allt det vi har - all brustenhet, alla gåvor, talanger och vem vi är. Men han kallar oss också in i något nytt, ett nytt liv där vi får lämna allt gammalt. Att följa Jesus är ett val vi behöver göra varje dag, inte beslut vi tar bara en gång. På vilka områden i ditt liv går du ännu din egen väg? Vad kan du sätta ner inför Jesus?

Ida-Maria "Iitu" Pekkarinen  talarkring temat Lärjungaskap har ett pris på Puls 21.11.21.

Lärjungaskap: Ledarskap

Lärjungaskap: Ledarskap

January 19, 2022

Serien om lärjungaskap fortsätter. Som efterföljare av Jesus är vi även kallade in i ledarskap. Ledarskap är en naturlig del av vår vardag och vi alla leder där vi är i mitten av vårt eget liv

Christoffer "Toffi" och Johanna Perret talar om ledarskap på Puls 14.11.21.

Lärjungaskap: Guds mission

Lärjungaskap: Guds mission

November 17, 2021

Att följa Jesus betyder att vi är med på Guds mission, på hans uppdrag. Men vad betyder det och vad betyder det för oss? Gud vill välsigna och han börjar ofta med att välsigna dem som följa honom. Utifrån det får vi flöda över och välsigna andra. 

Tuomas Metsäranta talar om Guds mission söndagen 7.11.21.

Lärjungaskap: Ett liv lett av Anden

Lärjungaskap: Ett liv lett av Anden

November 17, 2021

Vi är kallade att leva vårt liv som Jesu efterföljare tillsammans med den Heliga Ande. Vi är kallade att höra från Gud och ha en inverkan i den här världen. Hur hör du Gud? Var ser du hans ledning i vardagen? Jesus säger att vi ska göra samma gärningar som han. Vi har tillgång till den största kraft och frihet som finns, men det kräver att vi lägger ner allt. Är du med på det? Pauliina Kittilä talar om att vi är kallade till ett liv lett av den Heliga Ande. 31.10.21

Lärjungaskap: Leva som familj

Lärjungaskap: Leva som familj

November 17, 2021

Jesus kallar Gud sin far och vi är kallade in i samma relation. Det betyder att vi som Jesu efterföljare är kallade att vara familj. Familj kan vara ett svårt ord i vår tid, men vi kan välja att tro antingen på våra känslor eller på det som Gud säger att är sant. Vi är kallade att luta inåt, tjäna varandra och glädjas med varandra. Vi tillhör familjen utan att behöva göra något. Men samtidigt har vi alla ett ansvar bidra. Steve Bruns från IMI Kirken, Norge talar om betydelsen av att leva som familj och utmanar vad det är att vara församling. 24.10.21

Lärjungaskap: Guds rikes perspektiv

Lärjungaskap: Guds rikes perspektiv

November 16, 2021

Vi går igenom serien lärjungaskap - Ett liv lett av Jesus. En del av vårt liv som Jesu efterföljare handlar om att leva våra liv från Guds rikes perspektiv. Många saker påverkar hur vi ser på livet - vår bakgrund, våra omständigheter etc. Vilket narrativ lyssnar du på? Vår hjärtas förvandlig börjar då vi vågar vara sårbara med varandra. Edith Kortekangas talar om Guds rikes perspektiv och sårbarhet 3.10.2021.

Maranata

Maranata

November 16, 2021

Vad betyder Maranata? "Herren har kommit", "Herren kommer", "Kom Herre" - Hur ser det ut att be ut det här i vårt liv? Johan Myrskog delar tankar kring temat Maranata den 12.9.2021.

Med blicken fäst på Gud

Med blicken fäst på Gud

September 14, 2021

Vad är din längtan för den här hösten? Vad känner du när du ser på din framtid? Hur ser de goda nyheterna ut idag? Vilka är de tillfällen då du låter Gud möta dej? I dagens Puls predikan från den 29.8.2021 delar Daniel tankar om det här. 

Att stanna upp inför Gud

Att stanna upp inför Gud

September 14, 2021

Vad betyder det att stanna upp inför Gud? Hur skulle det se ut om vi blev de som stannade upp i vår vardag för att lyssna till vad Han vill säga till oss? Hur låter vi Gud möta oss? Det här är något som Pauliina pratar om under höststarten för Puls den 22.08.2021.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App