Pulspodden

Guds karaktär: Gud är min hjälp

July 18, 2021
I dagens andakt funderar Anne Koivula över vad det betyder, och vad det inte betyder, att Gud är vår hjälp. Vad innebär det för vårt liv och hurdana bönesvar kan vi vänta oss? Och känner vi ett behov att fixa allt själv, eller litar vi på att Gud tar hand om oss?
Under sommaren ser vi på vem Gud är och hur det påverkar oss att inte ha endast kunskap om honom, utan uppleva honom personligen. Varje söndag dyker vi in i olika aspekter av hans karaktär. Då vi lär känna Gud bättre blir vår respons tillbedjan.
Du kan lyssna på andakterna Petrus församlings facebooksida, eller på Pulspodden på Spotify och Podbean.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App